DELA

Att döda havsörn är ett dåligt beslut

Landskapsregeringens beslut att tillåta jakt på havsörn är dumt och drabbar hela Åland negativt, med långvariga och oöverskådliga negativa effekter för oss alla. Den good-will som ö-landskapet Åland är så beroende av tillfogas nu av landskapsregeringen mycket allvarlig skada. Detta innebär att Åland i hela Europa, där havsörnen värderas mycket högt, kommer att betraktas som ett outvecklat självstyrt ö-samhälle, bebott av enfaldiga skärgårdsbor. Beslutet kommer dessutom att medföra ingripande från EU, vilket ytterligare förstärker Ålands negativa anseende i omvärlden, Tror ni i regeringen att naturintresserade turister fortfarande kommer att älska- och besöka ett sådant Åland?

Jag har flera gånger föreslagit åtgärder som skulle minska havsörnens lokala predation på ejder och samtidigt öka förståelsen och uppskattningen av denna ståtliga rovfågel, utan att tillgripa jakt. Ett par av mina förslag utgår från att med uppblåsbara människofigurer skrämma örnarna från känsliga häckningsområden, och det andra är en kombination av utfodring och fotosafari, det senare kanske även med stöd från EU. Dessa två metoder är prövade på andra håll, de fungerade och det skulle de göra även här.

Ungefär fram till år 1970 hade ejdern stor betydelse för skärgårdsbornas försörjning. Vårjakten på sjöfågel tryggade maten i många skärgårdshem, men har sedan den förbjöds inte längre någon betydelse för människornas överlevnad. Den kulturhistoriskt värdefulla vårjakten är nu död, därför är beslutet om jakt på havsörn för att skydda ejdern ett ologiskt beslut, grundat enbart på politiska skäl.

Jag är medveten om att sakliga argument inte biter på valfläsk, men jag vill ändå påminna om att ejdern har ett mycket stort utbredningsområde som förutom Östersjön omfattar Nordsjön, norra Atlanten och norra Ishavet och att den lokala predationen inte påverkar ejderstammen i stort, men att den tillfälligt naturligtvis kan påverka den lokala stammen. Att tillåta jakt på havsörn är mera våld än nöden kräver och med hänsyn till nära förestående val, ingenting annat än härsket valfläsk. Fy skäms!

JENS HARBERG

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp