DELA

Norra stadens trafik utreds

Det blir Ramböll Sverige Ab som gör utredningen över i trafiklösningarna i norra Mariehamn. Företaget lämnade in sitt anbud för sent men eftersom inga andra lämnats in och summan underskrider 50 000 beslöt landskapet göra en direktupphandling som nu landar på 19 550 euro.

Utredningen gäller de båda utfarterna, rondellerna och sjukhusvägen där ingenting gjorts på lång tid med undantag av den så kallade smitfilen till Lemland. Landskapet vill ha utredningen för att ta ställning till vad som krävs då Ålandsvägen är ombyggd och om staden går in för nya bostadsområden, till exempel på Svinö holme. (tt-s)