DELA
Foto: Jonas Edsvik

Janke kämpar för rätten till stöd

– Socialarbetarna borde stå på samma barrikad som jag och mina gelikar, vi borde föra kampen tillsammans. Men det gör de inte, inte i Mariehamn åtminstone.