DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stadsstyrelsen: 220 000 euro mer i anslag till socialnämnden

Stadsstyrelsen vill ge 220 000 euro mer i anslag till socialnämnden än vad Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslagit. Samtidigt fattade man beslut om ett resultat på 100 000 euro mindre än det föreslagna.
Stadsdirektörens budgetförslag för Mariehamn 2020 togs upp i stadsstyrelsen på nytt på torsdagen efter att det bordlades förra veckan. Hon föreslog att socialnämndens rambudget ska uppgå till 32 167 000 euro.