DELA
Foto: Päivi Mattila

NJL överklagar upphandlingen av Brändö-Kumlingetrafiken

I september börjar en ny avtalsperiod för Brändö-Kumlinge-trafiken via Alsterholma.M/S Ejderns ägare förlorade upphandlingen, men har nu överklagat.Landskapsregeringen vill att besväret förkastas i sin helhet.