DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sjöfacken varslar om strejk för skärgårdstrafiken

Alla tre sjöfack, Finlands sjömansunion, Finlands skeppsbefälsförbund och Finlands maskinbefälsförbund, har tillsammans gett Nordic Jetline Finland (NJL) ett strejkvarsel på torsdag kväll, alltså igår.