DELA
Foto: Jonas Edsvik

Havsgatan byggs om

Grävningsarbeten för byte av vatten- och avloppsledningar pågår just nu på Havsgatan och Skillnadsgatan. Det skriver Mariehamns stads samhällstekniska avdelning i ett pressmeddelande.

Havsgatan var stängd under onsdagen och kommer från och till att stängas av under perioder fram till maj 2019. Framkomligheten för trafikanter kommer att vara begränsad under hela byggtiden.

Förutom byte av ledningarna kommer det att anläggas en gång- och cykelbana längs Havsgatans östra sida från Mariepark till Storagatan. Långtidsparkeringen norr om färjterminalen kommer att vara delvis stängd under perioden. Långtidsparkering ordnas i stället på parkeringen vid Mariepark.