DELA

Apotekarfaret öppnas på fredag

Apotekarfaret kan öppnas för trafik igen på imorgon fredag kl 16. Farleden stängdes av efter Amorellas grundstötning förra söndagen.
Trafikledsverket har säkerställt att vattendjupet i Apotekarfarleden är 8,5 meter och farleden kan öppnas för trafik på fredag kl. 16. Det skriver Trafikledsverket i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet framgår vidare att ett sydmärke har placerats vid det block som upptäckts utkanten av farleden. Enligt dykundersökningen ligger blocket för närvarande stadigt på plats. Strax utanför farleden syns spår av att blocket flyttats till sin nuvarande plats från en position utanför farleden så att det nu ligger delvis cirka 1,5 meter in i farleden. Blocket kan ha rubbats som en följd av Amorellas grundstötning. Det finns också spår av färg på blockets yta som kan härröra från en kollision med Amorella. Liknande färgspår kan observeras även på andra stenar i banken utanför farleden.

Trafikledsverket har beslutat att avlägsna blocket genom sprängning under hösten. Blocket stör inte fartygstrafiken, men gör farleden smalare.