DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nabbens våtmark vinner nordiskt pris

Nabbens våtmark i Mariehamn är årets vinnare av Nordiska rådets miljöpris.

Motiveringen är dess multifunktion. Den pedagogiska aspekten lyfts särskilt i motiveringen.

”I området Nabben har Mariehamns stad skapat en multifunktionell stadsnära våtmark i anslutning till kustvatten med måttlig vattenkvalitet. Här har man kunnat skapa ett område som renar kustvattnet, ökar den biologiska mångfalden och som samtidigt blivit ett utrymme för utbildning och rekreation för stadens invånare”, står det i motiveringen.

– Det är hedervärt att Ålands miljöarbete uppmärksammas på detta vis. Nabbens våtmark är dessutom ett föredöme när det gäller att skapa miljönytta i kombination med att naturen görs tillgänglig för fler människor, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) i ett pressmeddelande.