DELA
Foto: Niclas Nordlund

S-grupp fällde förslag om utfasning av fossilt bränsle