DELA

Mise har lagstöd för kompostinspektioner

Kompostinpektionerna som Mise avser utföra i utbyte mot en längre tömningsintervall har förankring i avfallslagen.
Det försäkrar Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten.