DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>INGET FEL Ålandsbankens vd Peter Wiklöf säger att banken erbjuder en service för personer som vill flytta utomlands.

Minskat rörelseresultat för ÅAB

Ålandsbankens delårsrapport för perioden januari–mars offentliggörs idag.

Såhär skriver vd Peter Wiklöf :
”Ett starkt kvartalsresultat där vi dock ser att de negativa marknadsräntorna sätter press på vårt räntenetto. Under kvartalet steg vår inlåning kraftigt (8 procent) och vi hade fortsatt positivt nettoinflöde till våra placeringstjänster. Därmed växte kundernas aktivt förvaltade kapital med 1 procent trots sjunkande aktiemarknader under kvartalet.”

Såhär sammanfattas perioden, inom parentes är jämförelse med januari-mars ifjol:

  • Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 8,0 miljoner euro (9,4).
  • Periodens resultat hänförligt till aktieägarna minskade med 18 procent till 6,3 miljoner euro (7,7).
  • Räntenettot ökade med 10 procent till 13,9 miljoner euro (12,7).
  • Provisionsnettot minskade med 12 procent till 11,3 miljoner euro (12,9).
  • Kostnaderna minskade med 3 procent till 22,2 miljoner euro (22,8).
  • Nedskrivning av krediter (netto inklusive återvinningar) ökade till 0,4 miljoner euro (0,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,02).
  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 11,7 procent (15,9).
  • Resultatet per aktie minskade med 23 procent till 0,41 euro (0,54).
  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 12,5 procent (12,0 den 31 december 2015).All info är ur ÅAB:s delårsrapport. Läs mer i morgondagens Nya Åland!

Anna Björkroos