DELA
Foto: Stefan Öhberg

ÅAB ställer inte in sin bolagsstämma

Ålandsbankens styrelse har beslutat att genomföra årets bolagsstämma, om inte myndigheterna kommer med ytterligare direktiv som gör ett genomförande omöjligt.

Det skriver bolaget i ett pressutskick idag, torsdag.

Som huvudorsaker till varför Ålandsbankens styrelse önskar genomföra stämman, med föreslagen dividendutbetalning om cirka 15,6 miljoner euro, uppges bland annat att man vill bidra till att mildra konsekvenserna av den nedstängning som råder och att Åland behöver pengar i omlopp.

”Styrelsen för Ålandsbanken gör bedömningen att dividenden gör större nytta i samhället än i Ålandsbanken och att en utbetalning inte äventyrar varken bankens likviditet eller kapitalsituation.”

Men banken önskar samtidigt att så få personer som möjligt ska närvara.

”Aktieägare med över 60 procent av Ålandsbankens röster har redan innan bolagsstämman meddelat att de kommer att omfatta samtliga av styrelsen lagda förslag och flertalet av dem kommer inte att närvara på stämman utan endast vara företrädda via fullmakt.” skriver banken.

Bolagsstämman kommer också att sändas via internet. De som ändå vill delta på plats kommer att placeras långt i från varandra i salen.

Stämman hålls torsdagen den 2 april i Alandica.