DELA

Crosskey samarbetsförhandlar

Ålandsbankens dotterbolag Crosskey har idag kallat till samarbetsförhandlingar. Orsaken är, enligt ett pressmeddelande att man ”överväger att göra vissa förändringar inom organisationen”.

Totalt omfattas fem anställda, fördelade på tre olika typer av befattningar.

Såhär skriver man också:

”Orsakerna bakom de övervägda förändringarna är ändrade arbetsrutiner och förändrat utförande av vissa arbetsuppgifter. Och också ändrat kundbeteende och att nya kundkrav ställer andra krav på Crosskeys organisation och verksamhet än tidigare.”

Enligt pressmeddelandet ska samarbetsförhandlingarna inledas tisdagen den 17 maj. Förhandlingsperioden är planerad till två veckor och målet är att avsluta förhandlingarna senast den 31 maj 2016.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!

Anna Björkroos