DELA
Foto: Stefan Öhberg

Företag startar biodiversitetsprojekt på Björkskär

Ön Björkskär norr om Saltvik blir centrum för ett OX2-projekt med målet att ta reda på hur vindparker till havs kan konstrueras för att främja biologisk mångfald och motverka Östersjöns övergödning.