DELA

Miljötillstånd för kompost upphävs

Miljötillstånd för komposteringsverksamheten i Sund upphävs idag av Ålands förvaltningsdomstol.

Såhär skriver domstolen i ett pressutskick:
”Förvaltningsdomstolen har idag 28.2.2018 med två skilda beslut avgjort besvären över Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets (ÅMHM) beslut avseende miljötillstånd för komposteringsverksamhet i Gunnarsby i Sund. ÅMHM:s beslut var fattade 16.3.2016. Genom det ena beslutet hade ÅMHM beviljat Ålandskomposten Ab ett nytt miljötillstånd och genom det andra hade villkoren för Delfensdal Kom Ab:s gällande miljötillstånd reviderats.”

Förvaltningsdomstolen upphävde båda tillståndsbesluten och ärendet återförs nu till ÅMHM för fortsatt behandling. Domstolen anser att det fanns flera brister i besluten. Bland annat gällande förebyggande av luktolägenheter, som enligt domstolen inte var tillräckligt strikta, och att bedömningen av utsläppen i vattendrag inte varit tillräcklig.

Besvären över båda tillståndsbesluten hade anförts av två privatpersoner.