DELA

Mikael Selander ser positivt på framtiden

Eckerö kommun är sist ut i Nya Ålands serie om de åländska kommunerna:

Det går bra för näringslivet i Eckerö men en åldrande befolkning och en eventuell kommunsammanslagning oroar kommunstyrelsens ordförande Mikael Selander.

– Från kommunens sida hoppas vi kunna stötta en eventuell butiksverksamhet, säger han.
Smart Park, golfbanan, fiskodlingen och turismnäringen ger Eckerö hopp. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Selander spekulerar kring orsakerna bakom näringslivets uppsving:

– Kommunen är vänligt inställda till entreprenörskap, vi tar chansen när den ges och stöttar företagarna. Vi är också aktiva genom att själva kontakta företagen.

Han hoppas att denna trend skall hålla i sig.

– Vi har ett helt nytt industriområde som vi kommer att marknadsföra både på Åland och på svenska sidan, fortsätter han.

Befolkningsstrukturen

Den åldrande befolkningen är en utmaning för Eckerö liksom för många andra kommuner. De som är i behov av äldreboende får plats på Solgården. År 2015 vände den negativa befolkningsspiralen och kommunen fick en liten befolkningsökning.

– Vi har nya bostadsområden och har redan sålt några tomter, förhoppningsvis skall vi kunna locka barnfamiljer så att befolkningen fortsätter att öka, säger Selander.

Ingen butik

Eckerö kommun har för tillfället ingen butik. Detta är en svaghet i serviceutbudet i kommunen som leder till att människor är beroende av bil.

– Den gamla butikslokalen står ju tom så vi får hoppas att det kommer en entreprenör som vågar satsa. Från kommunens sida hoppas vi kunna stötta en eventuell butiksverksamhet.

Samarbete

Selander säger att Ecketrö är väl medveten om att en förändring i kommunstrukturen är på gång men säger också att han inte har hört någon lokalpolitiker som ser positivt på förändringen.

– Vi samarbetar redan med Hammarland, säger han.

Selander ser hellre ett utökat samarbete med grannkommunerna än en kommunsammanslagning, särskilt då man i dagsläget inte har sett några kalkyler från landskapsregeringen på att en sammanslagning verkligen skulle leda till inbesparingar.