DELA
Foto: Joakim Holmström

Måtars tillstånd som rättegångsbiträde återkallas

Lagtingsledamoten Marcus Måtars (Ob) tillstånd att verka som rättegångsombud och biträde har återkallats av rättegångsbiträdesnämnden i Finland.Orsaken är den ockerdom Måtar fick 2018.