DELA
Foto: Andrejs Maculskis

Mariegård blir daghem igen

Mariegård på Neptunigatan blir daghem igen. Det beslutade socialnämnden i onsdags.

Just nu finns bara två lediga daghemsplatser i Mariehamn, medan 25 barn behöver barnomsorg snart.
Det är högt tryck på barnomsorgen i Mariehamn. Just nu finns 25 ansökningar om barnomsorg med start december–februari. Femton av dessa barn behöver sin plats i januari. Samtidigt frigörs bara fem platser vid årsskiftet.

Just nu finns bara två platser lediga på de befintliga daghemmen i staden. För att avhjälpa situationen försöker förvaltningen göra förtätningar i befintliga barngrupper.

Situationen kompliceras ytterligare av att daghemmet Flaggskeppet, som ligger på Storagatan 12, kan behöva renoveras igen. Just nu görs undersökningar av inhomhusmiljön och svaret väntas komma i november. I dag finns en grupp med 21 barn i huset och det kan vara aktuellt att barngruppen flyttar om fastigheten ska renoveras.

Socialdirektörens förslag, som godkändes på onsdagens socialnämndsmöte, är att Mariegård på Neptunigatan öppnar som daghem igen.

Läs mer i fredagens Nya Åland!