DELA
Foto: Jonas Edsvik

Järsö-Nåtö tar strid för att tillhöra Mariehamn

En handfull underskrivare har skickat in ett medborgarinitiativ till Ålands Landskapsregering, Lemlands kommun och Mariehamns stad.
Man vill med det starta en process för att överföra Järsö-Nåtö till staden.

 

”Det känns naturligt att vi ska tillhöra den kommun där vi får den dagliga servicen ifrån. Det är också så att det är det mest naturliga och enklaste området på Åland att införliva med en annan kommun.”
Det skriver Håkan Lindberg på uppdrag av de undertecknare som nu lämnat in ett initiativ för att justera gränsen mellan Lemland och Mariehamn så att Järsö-Nåtö hamnar inom stadsgränsen
”Dessutom löser det på ett bra sätt olika kommunala frågor som till exempel skolgången och äldreomsorgen. Det är cirka 25 kilometer till Lemlands kommuncentrum och dessutom måste vi här på Järsö-Nåtö passera två kommuner för att ta oss till nuvarande kommunala centrum vilket inte är särskilt miljövänligt.”
Gränsjustering aktuell
Hösten 2017 ordnades en enkätundersökning om vart Järsö-Nåtöborna ville höra ifall Lemland skulle uppgå i en södra Ålands kommun. Över 70 procent av respondenterna svarade då att man ville ansluta sig till Mariehamn.
”Det är nu läge att aktivera frågan om en gränsjustering”, skriver de åtta undertecknarna.