DELA
Foto: Frans Jansson
Lucas Wideman befarar att det blir svårt för jägare att avgöra när de befinner sig på en våtmark och när de inte gör det.

”Man lägger bevisbördan på jägarna”

Jakt med blyhagel ska begränsas inom EU ”i och intill våtmarker”. Det har EU-kommissionen beslutat. Finland röstade mot förslaget, bland annat på grund av svårigheter att övervaka lagen.