DELA
Utredningen slutade med att mäklarens rätt att verka på Åland drogs in. Faximil från Nya Åland den 19 maj.

Mäklarfall kan leda till lagändring

Efter att en svensk fastighetsmäklare förlorat sin rätt att verka på Åland efter att nya uppgifter framkommit så konstaterar kansliminister Harry Jansson (C) att regelverket ska ses över.