DELA
Foto: Jonas Edsvik

LR ålägger ÅHS att utfärda vissa coronaintyg

Några grupper av ålänningar har enligt lantrådet Veronica Thörnroos ”fallit mellan stolarna” i och med de nya inresebestämmelserna till Sverige. Studerande och arbetspendlare ska därför nu få intyg över coronatest från ÅHS.

 

Att Sverige infört nya gränsrestriktioner med krav på negativa coronatest för alla som inte är svenska medborgare är ett gissel för Åland.

– Vi har bett riksdagsledamot Mats Löfström att prata med Finlands utrikesminister, säger Thörnroos.

De svenska inresebestämmelserna kommer med en lista på undantag, men bland dessa är det tydligt att två åländska grupper faller mellan stolarna. Dessa är studerande i Sverige som valt att flytta hem under distansstudietiden och en del arbetspendlare.

– Därför har minister Annette Holmberg-Jansson idag fattat ett beslut där vi ger ÅHS skyldighet att utfärda intyg under covid 19 pandemin. De praktiska realiteterna är inte på plats ännu och vi ber att få återkomma de närmaste dagarna.

Thörnroos kallar det en ”pragmatisk lösning”.

– Det finns ingen medicinsk grund för att göra det här. Det är en näringspolitisk åtgärd. Vi vill göra allt vi kan för att säkra upp arbetet för så många som möjligt utan att kostnaderna för den enskilde blir för hög.

Det ska alltså enbart gälla de här två grupperna.

– Det här är ett uppdrag som ÅHS får explicit från landskapsregeringen.

En annan nyhet gällande testning är att man nu även får anmäla sig för testning även utan symptom.
– Det är inte lämpligt att göra det för alla, det är bra att ta fokus på de som har högre risk. Framförallt om man rest i en region där det finns hög risk, dessutom om man varit i miljöer där det varit svårt att hålla avstånd, då kan det vara lämpligt att ta kontakt med ÅHS och testa sig även om man inte har symptom, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.
Det gör inte att man slipper karantänskrav, men kan vara bra om man exempelvis bor i ett hushåll med någon i riskgrupp.
– I praktiken kan ÅHS säga nej. Men man kan ringa och diskutera. Vi har just nu god testkapacitet.