DELA
Foto: Stefan Öhberg

Biblioteken och museerna får öppna den 1 juni

Många coronarestriktioner lyfts den närmaste tiden. Den 1 juni kan teatrar, museer och bibliotek öppna igen. Biblioteken tillåts dock redan nu låna ut fysiska böcker och annat material.

Det innebär att åländska låntagare har möjlighet att göra reservationer och lånebeställningar vid kommunbiblioteken, och hämta ut lånen i form av exempelvis bokkassar. Hur utlämnandet ser ut i praktiken kan skilja sig åt något från kommun till kommun.

Från och med den 1 juni får offentliga lokaler som exempelvis bibliotek, museer, teatrar, kulturhus, bokbussar, arkiv och forskarsalar öppna för besök.

Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer dock förbjudna till och med den 31 juli 2020.

Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.

Begränsningen på femtio personer gäller också den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kommer social- och hälsovårdsministeriet att informera om hur man kan hindra smittspridning. Landskapsregeringen uppmanar kommuner och andra aktörer att beakta rekommendationerna och har lovat återkomma med ytterligare information, enligt en uppdatering på sin hemsida.