DELA

Stort ledarskapsprojekt vid Ålands gymnasium

Nu sjösätter Ålands gymnasium ett stort pedagogiskt projekt för att utveckla ledarskapet – ett område som länge har varit eftersatt.
Kundtänk är ett nytt begrepp som nu lanseras i skolvärlden.
Under hösten har Ålands gymnasium – myndigheten som administrerar de tidigare sex skolorna på gymnasialstadienivå – kritiserats för bland annat strul med schema och periodisering, brister i sjöfartsutbildningen och ensidig tolkning av kollektivavtal.
Ålands gymnasiums styrelseordförande Jesper Eliasson och förvaltningschef Gyrid Högman bjöd in Nya Åland för att berätta hur organisationen ska utvecklas framöver.
Eliasson slår fast att det mesta av kritiken bottnar i bristen på ledarskap – en brist som funnits i många år men som först nu, när skolorna har samordnats, har kommit upp till ytan.
– Tidigare har en stor del, cirka 70 procent, av en rektors jobb ägnats åt stödfunktioner som it, ekonomi, kök, fastigheter, snöplogning och mycket annat. Med Ålands gymnasium vill vi renodla pedagogiken från stödfunktionerna, förklarar han.

”Kundtänk” nytt
Det är ledarnas uppgift att skapa känslan av ett Ålands gymnasium där alla har sin givna plats, slår han fast. Men efter bara några månaders arbete är man förstås inte ännu där.
– Vi håller på och implementerar något så kontroversiellt som kundtänk, något som är nytt när det gäller skolvärlden. Men i grunden är det samma sak, säger han.
Den här veckan tas det första steget i ett ledarskapsutvecklingsprogram inom Ålands gymnasium när upplägget presenteras.
Tanken är att engagera lärare från olika utbildningsprofiler för att höja kvaliteten på pedagogiken, öka trivseln och stimulera till samarbete. Denna del startar tidigast hösten 2012.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre