DELA

Stor variation i vattenpriserna

Tillgången på vatten liksom priserna på vatten varierar mycket på Åland, i vissa fall nästan två euro per kubik.
Den regniga sommaren fyller på vattentäkterna, men på Föglö saltar kommunen av vatten som sedan distribueras till abonnenterna.
Det myckna regnandet i sommar fyller på vattentäkterna på Åland. Driftschef Thomas Eriksson på Ålands vatten säger att det inte påverkar kvaliteten på drickvattnet.
– Råvattnet ändrar lite, men inte dricksvattnet på grund av reningsprocessen.
Bruksvattnet blir inte heller billigare på grund av den ökade vattenmängden. Taxorna är en kommunal fråga och det är kommunfullmäktige som fastslår avgifterna. Det är en orsak till att taxorna kan variera i kommunerna, det och olika förutsättningar att få tag på rent vatten, samt hur man ska göra sig av med avloppsvattnet.
I många kommuner har man egna brunnar eller gemensamma brunnar inom byar. Vi har gjort några stickprov för att jämföra vatten- och avloppstaxor på Åland. Av de undersökta kommunerna tar Mariehamn, Jomala och Geta sitt vatten från Ålands vatten Ab, men trots det varierar vattenpriserna.
Läs jämförelsen i papperstidningen!

Nina Smeds