Nyan följde med Görans färd från Vårdö till Geta

DELA

Klockan sju på lördag morgon gav sig ekipaget av från Vårdö: ett femtiotal entusiastiska cyklister under ledning av den (snart) 87-årige Göran Johansson. Fem timmar och 54 kilometer senare, efter fyra ”pit stops” arrangerade av Folkhälsan, nådde de till sist jublande Lolo’s Seaside Café i Geta, och det första ”Göransloppet” var avklarat.