DELA

Schemalösning nära för yrkesgymnasiet

Nu syns ljuset i tunneln för schemastrulet inom Ålands gymnasium.
I början av februari ska det finnas scheman för våren för alla yrkesprofiler och målsättningen är att ha hela nästa läsår klart innan sommarlovet.
Planer finns även för nya utbildningsprogram.
– Det känns förstås jättebra att vi kan leverera ett schema för både lärare och elever. Men det kommer säkert att finnas felaktigheter och behövas justeras ännu, säger Ålands yrkesgymnasiums rektor Inger Rosenberg-Mattsson.
Inom Ålands yrkesgymnasium har man även kommit rätt långt med grovplaneringen av nästa läsår och målet är att vara helt klara innan sommaren.

Förstår irritation
Det är en stor skillnad mot situationen i höstas, då man i princip fick dra igång de yrkesinriktade utbildningarna på gymnasialstadiet utan färdigställt schema.
– Schemasituationen är något som överskuggat hela vår verksamhet. Det var inte själva reformens fel utan vi var inte tillräckligt förberedda, vilket ledde till onödiga konflikter och utmaningar, säger Inger Rosenberg-Mattson.
Hon tror dock inte att det är de studerande som drabbats hårdast, utan lärarna som fått stå ut med dålig framförhållning och kastats mellan tomma och fullproppade lektionsscheman.
– Jag har full förståelse för att irritation uppstått och jag är övertygad om att det ännu kommer att bli krångligt och justeringar behövas. Nu måste vi se till att eleverna får in alla ämnen de ska ha så att de får examen.
Men arbetet går framåt och man tar nu in extern hjälp för att lära sig ännu mer. Kim Hisinger från det finländska företaget som står bakom schemaläggningsprogrammet som används, ska ge konkreta råd och handleda shemaläggare och andra ansvarspersoner.
– Det handlar ju inte om brister i tid, utan brister i rutiner som vi haft, säger Rosenberg-Mattsson.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos