DELA

Massor av operationer måste flyttas till Sverige

Nu sanerar ÅHS i kön till ortopediska operationer.
Brist på personal leder till att ett hundratal ålänningar kommer att skickas till privatklinik i Sverige i stället för att opereras här hemma.
Flera ålänningar, som står på kölistan till en ortopedisk operation, har kontaktats av ÅHS och flera kommer ännu att få ett samtal. De som rings upp får veta att den utlovade operationen inte kan utföras på Åland och att de i stället kommer att remitteras till Uppsala.
– Ortoped Erkki Venäläinen är sjukskriven och vi vill inte att hans patienter för den skull skall behöva förlänga väntetiden för operationer, säger ÅHS chefläkare Peter Rask.


Mer bakom
Men mycket tyder på att mer än så ligger bakom beslutet att remittera ålänningar till Uppsala. Enligt envisa rykten har Erkki Venäläinen sagt upp sig från sin tjänst vid avdelningen. Det dementerar dock Peter Rask.
– Jag vet med hundra procents säkerhet att Erkki Venäläinen inte har sagt upp sig. Hade han gjort det skulle jag veta det eftersom det är på mitt bord ärendet i så fall skulle ligga.


Är frustrerad
Samtidigt berättar insatta personer, som vill vara anonyma, för Nya Åland att det, även om det kanske saknas ett formellt papper, är klart att Venäläinen inte återvänder till sin tjänst.
En av anledningarna lär vara att ortopeden bland annat är frustrerad över att redan bristfälliga resurser har skurits ner ytterligare i och med sparkraven på ÅHS. Utrustning och kunskap finns men inte de personalresurser som krävs för att utföra operationerna.


Hög kvalitet
Venäläinen anställdes bland annat med uppgiften att skapa förutsättningar för att de allra flesta operationer skall kunna förverkligas hemma på Åland.
Sparåtgärderna har lett till att den plan som Venäläinen gjorde upp inte har kunnat förverkligas och följaktligen inte heller hans visioner om en åländsk ortopedisk enhet av hög medicinsk kvalitet.


Privat klinik
Ett av Venäläinens argument för att utveckla ortopedin på centralsjukhuset har varit att det på lång sikt blir billigare för landskapet att utföra operationerna hemma än att remittera patienterna till andra sjukhus.
De cirka hundra ålänningar som nu remitteras till Sverige kommer att opereras på den privata Elisabethkliniken i Uppsala.
Det blir knappast någon liten summa som Åland får betala för alla de ingreppen.


Elementär fråga
Personer som Nya Åland har pratat med anser att det är dags för en djupare diskussion och analys av bland annat vart sparåtgärderna de facto riktas och om de överhuvudtaget blir billigare i det långa loppet. En operation kan verka dyr men sjukskrivning och mediciner kostar också samhällspengar.
En annan filosofiskt elementär fråga, som kanske också borde upp på det politiska bordet, är om personer som inte är dödligt sjuka i framtiden kanske själva borde bekosta operationer som görs uteslutande för att lindra smärta och obehag.


Tillfälliga läkare
Situationen på ortopeden i Mariehamn har också förvärrats av att det är svårt att få yrkeskunniga läkare att söka sig till Åland.
Man har redan varit tvungen att i enstaka fall anlita utomstående tillfälliga läkare. Det är en lösning som är allt annat än billig och som åter en gång aktualiserar frågan om grundlönerna borde höjas i stället för att locka permanent personal till avdelningen.
Nya Åland har läst upp den här artikeln för Erkki Venäläinen.
– Jag kan i dagsläget inte ge någon kommentar till innehållet, var ortopedens svar.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax