DELA

Lindström nygammal vd

Agronom Henry Lindström återkommer som verkställande direktör till Ålands Producentförbund från den 2 april i år.
Henry Lindström vikarierar Birgitta Eriksson-Paulsson som går på ny moderskapsledighet. Nuvarande vikarien Tage Eriksson återgår till sin ”ordinarie tjänst” som bonde på Hammarudda Gård.
Henry Lindström har tidigare varit ordinarie vd på Producentförbundet åren 1999 till 2005, varefter han suttit en period i Ålands lagting.
Producentförbundets styrelse säger sig vara ytterst nöjda med att få Henry Lindström som vd-vikarie. (nf)