DELA

Längre avstängning föreslogs

Förvaltningschef Arne Selander föreslog tre månaders avstängning från tjänsten för interna revisorn Leif Holländer.
Straffet måste vara kännbart, skrev Selander, eftersom revisorn inte medgett några fel eller känt någon skuld.
I fredags fattade landskapsregeringen beslutet att stänga av Leif Holländer från sin tjänst som intern revisor under en månad med motiveringen att han inte har följt reglerna för arbetsledning och att han blandat sig i tillsättandet av tjänsten som vikarierande finanschef på ett sätt som strider mot lagen.
Nya Åland berättade om detta i lördags.


Offentliga handlingar
En närmare titt i den tjocka bunt med handlingar som föregått beslutet visar att problem funnits länge och att situationen är mycket inflammerad. Handlingarna är offentliga.
Ärendet kulminerade när landskapets tjänstedelegation, som leds av förvaltningschefen och tidigare av kanslichefen, hade tre möten i slutet av mars i år med anledning av det disciplinära förfarande som förvaltningschef Arne Selander initierat.
Vid det första mötet konstaterade man att enbart händelser under de senaste tolv månaderna är föremål för det disciplinära förfarandet. Arne Selander hördes.
I protokollet räknas många skäl upp – till exempel att interna revisorn inte underordnat sig ledande revisorns anvisningar och godkännande utan att han i stället agerat självständigt i många fall, att han inte följt den fastställda arbetsplanen, att han granskat ledande revisorns sätt att använda sin arbetstid och anhängiggjort klagomål, att han agerat för att finanschefen skulle vidta disciplinära åtgärder mot ledande revisorn, att personalansvaret för revisionsbyrån – med två anställda – skulle lyftas av henne och över till kanslichefen och att han på eget initiativ hade granskat tillsättandet av vikariatet som avtalschef utan att detta ingått i arbetsplanen eller godkänts av ledande revisorn.


Sökte vikariatet
Till detta lades hans agerande när vikariatet som finanschef skulle tillsättas, ett vikariat som han själv hade sökt.
Enligt förvaltningschefen hade Holländer agerat som revisor och använt sin ansökan som ett medel i den interna revisionsverksamheten. Han hade blandat ihop rollerna som arbetssökande och revisor, något som inte var enbart olämpligt utan också olagligt, skriver Selander.
Ursprungligen föreslog Selander skriftlig varning, men efter att ha hört Holländers förklaring i ärendet föreslog han tre månaders avstängning: Motiveringen var att Holländer inte medgett några fel eller känt någon skuld och att bestraffningen därför ”bör vara kännbar”.
Leif Holländer hördes. Han hänvisade till sina grundlagsenliga rättigheter och arbetsskyddslagens bestämmelser om trakasserier. Enligt honom var det ledande revisorns fel att samarbetet mellan dem inte fungerade.
Farhågor om partiskhet vid tillsättandet av finanschefsvikariatet var anledningen till att hans ansökan innehöll både en anvisning för beslutsfattarna om hur ärendet skulle behandlas och något som kunde liknas vid ett intervjuprotokoll med honom själv som svarande.
Vid följande möte två dagar senare hördes ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson. Det tredje mötet hölls den 28 mars när tjänstedelegationen beslöt om avstängningen på en månad. Delegationen var enhällig.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax