DELA

Kaj 6-entreprenad anmäld

Valet av entreprenör till utbyggnaden av kaj 6 i Västerhamn ska avgöras av Ålands förvaltningsdomstol.
Eriksson Bygg ab, som blev bortvald trots lägre pris, har besvärat sig mot upphandlingen.
Hamn- och säkerhetsnämnden i Mariehamn antog anbudet från Helsingforsbaserade Terramare oy trots att det var nästan en halv miljon euro dyrare än det anbud som gavs av Mariehamnsföretaget Bygg ab. En oenig nämnd förkastade senare det rättelseyrkande som Eriksson Bygg ab lämnade in.
Enligt planen ska staden inom kort teckna kontrakt med Terramare vars slutanbud var 3,88 miljoner euro.

Förbjuder
I besväret anhåller Bygg ab om att domstolen förbjuder staden att teckna avtal med Terramare eftersom det enligt företaget strider mot EU:s statsstödsregler och därför att besväret förlorar en stor del av sin betydelse ifall kontraktet tecknas.
Nämndens majoritet hänvisar till att Bygg ab i sitt anbud inte blir klart med bygget inom utsatt tid, det vill säga den 15 september 2013. Bygg ab har tidigare angett 30 september 2013 som slutdatum, något som företaget hävdar baserar sig på ett missförstånd.
Enligt Bygg ab handlar ärendet om att staden utan hållbar motivering valt det dyrare av två jämbördiga anbud.

Annika Orre