DELA
Foto: Matilda Saul

Ledare: Vem är med i Pro Åland?

I torsdags presenterade Veronica Thörnroos sitt eget parti, eller tankesmedja som hon kallar det. Men vem, förutom Thörnroos, ingår i den nya politiska församlingen?

Det är den viktigaste frågan som lämnades obesvarad under presentationen i torsdags. Enligt Thörnroos själv finns en grupp med fem personer i ”den närmaste kretsen” och en lite större grupp som fungerar som bollplank. Partistyrelsen som ska bestå av 8–10 personer. Men inga namn presenterades. Varför?

Det hade varit en stor triumf för Thörnroos att relativt tätt inpå petningen från Centern visa upp ett nytt starkt lag – en snabb comeback hade kunnat skaka om det politiska partifältet.

Men Thörnroos står ensam. Kan det vara så att värvningsförsöken går sämre än väntat och att pratet om den än så länge hemliga gruppen är ett sätt att locka nya Pro Åland-partister? Ingen vill som bekant vara ”först på festen”.

I det åländska politiska etablissemanget hörs också väldigt lite skvaller om avhopp och nya grupperingar. Så antingen är Thörnroos krets utmärkt på att verka utan att synas eller så är den nya gruppen inte så stor som den nya partiledaren vill påskina.

Det lär klarna ju längre in i mandatperioden vi kommer.

Politiken saknar en tydlig spets: självstyrelsen, skärgårdstrafiken, sjukvården, ekonomin, näringslivet och transporterna till och från Åland. Det ger inga indikationer på vilka väljargrupper Pro Åland siktar in sig på.

Spontant skulle ett nytt parti ”lite till höger om Centern”, som Thörnroos själv uttryckte det, kunna locka traditionella C-väljare som har varit missnöjda med hur det förra lantrådspartiet tog tillvara deras intressen. Det stora problemet för Pro Åland är att det företräds av personen som nyligen ledde Centern. Eller som centerpartisten och tillika centerkritikern Mats Ekholm uttryckte det i Nya Åland för några veckor sedan: ”Jag vet inte om hon gjort så mycket för landsbygden, så det är bara löjligt om hon ska bilda ett landsbygdsparti.”

Några från Thörnroos gamla parti kan säkert övertygas, åtminstone de som har ingått i hennes stödtrupper. Men kvar står frågan: Varför presenterades de inte i torsdags?

En annan tänkbar plan kan vara att värva politiker från det förtvinande Ålands framtid. Ideologiskt placerade Thörnroos Pro Åland i närheten av Åf. Men skulle det ändå räcka som bas för en ny folkrörelse?

Däremot sätter bildandet av Pro Åland press på Centern som ännu inte har formerat sig efter elhybridturbulensen. Visst, Annika Hambrudd och Jesper Josefsson tar ett större ansvar som tillförordnade partiledare och gör det bra.

Men enligt de senaste uppgifterna ska en ny ordinarie partiledare väljas först i höst. Om Centern tänker förbli i ett slags partiledarlimbo fram till hösten går mycket tid förlorad. Det spelar roll vem som leder ett parti, vem som har ett uttalat mandat att forma politiken och lägga tyngden på enskilda sakfrågor. Där finns en möjlighet för Pro Åland att vinna mark, strax ”till höger om Centern”.

Centern borde snabba på sin valprocess för att ha en ny ordförande klar innan sommaren.

Den åländska politiken är fortsättningsvis väldigt personcentrerad, därför är det viktigt vem som sällar sig till Pro Åland. Lyckas Veronica Thörnroos värva etablerade politiker (antingen i eller utanför lagtinget) så finns en chans att växa. Men hon allena får svårt att nå ut till tillräckligt många väljare. Innan mer information kommer från partiet är det rimligt att behandla Pro Åland som en dagslända.