DELA

Golfprojektet riskerar att förfalla

Den planerade golfbanan i Godby/Ämnäs ser ut att bli mycket dyrare än budgeterat.
Gruppen ska nu arbeta för billigare lösningar. Om den inte lyckas skriva avtal föra årsskiftet förfaller hela projektet.
Arbetsgruppen som utarbetat ett anbudsunderlag för hyra och drift av golfbanan i Godby har kommit fram till att kostnaderna för projektet överskrider budgetramen på 5,3 miljoner euro med hela tre miljoner. Den totala kostnaden beräknas alltså till cirka 8,3 miljoner euro.
Enligt den ram som lagtinget beslutat om ska själva banan kosta 3,4 miljoner euro.
– Den kostnaden har stigit lite, men det som har stigit jättemycket är byggnaderna vid banan, säger näringsministern Jörgen Strand (fs).
Arbetsgruppen har nu fått uppdraget att gå igenom projektet på nytt och sy ihop ett paket som håller sig inom ramen på 5,3 miljoner euro.
– Projektet ska tudelas och man ska söka efter intressenter inom näringslivet. Företag kan lämna förslag på hur de vill hantera projektet, säger Jörgen Strand.


Oenig regering
Näringsministerns förslag är att man bygger mer sparsamt och sedan utvecklar anläggningen efter hand.
– De byggnader som fanns med i arbetsgruppens förslag var alldeles för dyra och pråliga. Det viktigaste är att det blir en kanonbana.
I landskapsregeringens beslut står att arbetsgruppen ska utreda alternativet att bjuda ut projektet så att upphandlingen ska ske med utgångspunkt ifrån vad som är mest fördelaktigt ur ett helhetsperspektiv. Slutliga avtal om golfbanans drift ska vara undertecknade senast den sista december i år.
– Om inte avtalen är klara då så förfaller hela projektet, säger Jörgen Strand.
När beslutet om den fortsatta behandlingen var inte alla i landskapsregeringen överens. Lantrådet Roger Nordlund (c) röstade emot sina ministrar och föreslog istället att arbetsgruppen ska presentera ett nytt förslag som ligger inom budgetramen senast den 30 september.
I hans förslag fanns ingen skrivelse om att bjuda ut projektet.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax