DELA

Fårkadaver i skogen anmäldes

När Finströms sjöscouter var ute på en hajk i helgen stötte de på flera fårkranier och kadaver i skogen i Finström Godby. Nya Åland kan bekräfta detta efter att ha varit ut och tittat till platsen under tisdagen.
Vikarierande landskapsveterinär Michael Grunér känner till kadavren, han har nämligen tagit emot en anmälan om dem.
Det är flera olika skelettdelar som ligger kringspridda vid kanten av fårbetet i Finström Godby. Flera kranier och ett större skelett vittnar om att fårkadaver lämnats i hagen och att något djur troligtvis har kalasat på dem. Vikarierande landskapsveterinär Michael Grunér känner till fallet.
– Jag tog emot en anmälan från en privatperson om det här i måndags. Nu kommer jag att sätta någon av mina kollegor på att ta reda på vad det riktigt handlar om, säger han.
Grunér berättar att det är meningen att man skall gräva ner döda får, inte lämna dem på betena.
– Det kan väcka anstöt och ibland kan det vara en sanitär olägenhet, säger han.


Många regler
Sedan den 22 januari i år är det alltså tillåtet att gräva ner nötkreatur, hästar, får och andra djur inom lantbruket, liksom fallvilt och döda sällskapsdjur. Under två år tidigare behövdes miljötillstånd för att gräva ner ett djur som dött, men det krävs inte längre.
Dock finns det vissa andra regler som ändå skall följas:
Djuret måste grävas ner på minst en meters djup.
Djuret får inte grävas ner närmare en brunn än 250 meter.
Platsen får inte slutta mot något vattenområde.
Nergrävning av döda sällskapsdjur behöver inte anmälas på förhand till landskapsregeringen, medan skriftlig rapport fortfarande ska lämnas till landskapsveterinären på förhand beträffande andra djur.
– Och om fåret är över ett och ett halvt år skall man ta prover. Dessutom är det viktigt att inte packa in fåret i plast, då tar det länge innan det förmultnar, säger Grunér.
Är det vanligt att döda får inte grävs ner?
– Nej, det förekommer sällan att kadaver lämnas på betena, det vanliga är att man gräver ner dem, säger han.


Mårdhundar äter upp
Ägaren till fåren som går på betet berättar att kadavren har legat i skogen en längre tid.
– De här fåren har nog legat där sedan långt bak i tiden, säger han. Han förklarar att han tidigare har fört de får som har självdött upp i skogen.
– Jag vet nog att man egentligen skall gräva ner dem, men mårdhundarna tar hand om dem direkt så de blir inte liggande. Sen är det ju skillnad på om man skulle lämna dem där på sommaren, då kan det ju börja lukta men lägger man dem där under vintern försvinner de snabbt. Jag känner mig inte skyldig, säger han.
Michael Grunér säger att man i sådana här fall först och främst uppmanar ägaren att gräva ner kadavren.
– Det beror ju förstås helt på var kadavren ligger, men i första hand uppmanar vi till att gräva ner kadavren, säger han.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax