DELA

Det fanns andra center-förslag

Centerns centralstyrelse var någorlunda enig i sin syn på ministerkandidaterna. Men det gavs få alternativ.
Som centern ordförande Roger Nordlund sade i gårdagens tidning utsåg lagtingsgruppen tre kandidater för ministerposterna. De fick centralstyrelsen diskutera.
De tre var Britt Lundberg, Runar Karlsson och Jan-Erik Mattsson. Enligt vad Nya Åland erfar var Runar Karlsson redo att stiga åt sidan. Alternativet hade i så fall varit Veronica Thörnroos som trafikminister och Torbjörn Eliasson som näringsminister.
Men det blev som lagtingsgruppen hade beslutat.
– Det kanske har funnits olika åsikter, det finns det väl i alla grupper, säger Tor-Erik Söderlund i centerns centralstyrelse.
– Litet allmän diskussion fördes det, men jag uppfattade mötet så att det inte fanns några andra alternativ.
Hur ser du på golfen?
– Personligen anser jag att banan skall byggas, men hur? Besluten dras väl mycket i långbänk på Åland.


Inte emot golf
Annsofi Joelsson har inte varit med på centralstyrelsens möten, hon spelar teater. Suppleanten Brage Wilhelms var inte heller med senast.
– Jag har väl hört att alla inte var helt nöjda, men jag tror att de flesta stöder valet.
Golf är inget Wilhelms sysslar med, men han tror att det kan vara bra för Åland.
Karl-Anders Berglund var på mötet och säger att det självfallet var diskussion.
– Men när valet var gjort så tror jag de flesta stödde.
Golf har han inget emot, försäkrar han.
– Jag var i tiden emot banan i Kastelholm, men när jag ser på utvecklingen så tror jag den har betytt mer än om man hade fortsatt som förut.
Det motstånd som finns i centerkretsar mot banan i Godby beror enligt Berglund mest på markbytet.


Oskickligt av Mattsson
Rolf Karlsson i centralstyrelsen vet att folk har reagerat på att Jan-Erik Mattsson uttalade sig mot golfen innan han ens var utsedd till minister.
– Det kommer reaktioner från näringslivet, det är inte så bra att reta upp dem för då försvinner stödet från motorbanan.
Det missnöje Karlsson kunde tänka sig med ministervalet var att det för fyra år sedan sades att lagtingsgruppen nästa gång skulle höra centralstyrelsen innan man tog beslut om ministrarna.
– Nu var det samma sak igen, gruppen kom med ett färdigt beslut. Men det är ju lagtingsgruppen som har sista ordet i alla fall, säger Rolf Karlsson.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax