DELA

Andelsbanken rapporterar rekordår

Andelsbanken noterade förra året ett av sina bästa resultat någonsin. Det skriver banken i ett pressmeddelande.
Andelsbankens vd Kjell Clemes skriver bland annat:
”Med ett resultat på 2,23 miljoner euro eller en förbättring om 27,8 procent nådde banken ett resultat som historiskt sett är ett av de allra bästa årsresultaten någonsin. Till skillnad från snittet i bankbranschen, ökade Andelsbanken för Åland räntenettot med 7,5 procent. Banken redovisar åter en större utbetalning av bonus till sina ägarkunder. Bonusen som betalades ut 2013 var ca 870 tusen euro.”

Läs mer i morgondagens Nya Åland.