DELA

Uppåt för Nordea Åland

Nordea Ålands kvartalsrapport offentliggörs idag.

Där skriver man bland annat:

”Nordea Ålands  totala intäkter för det första kvartalet 2015 ökade med knappa två procent och uppgick till 1,8 miljoner euro med 1,7 miljoner euro för motsvarande tid år 2014. Både räntenettot och provisionsintäkterna ökade något.

Tillväxten på finansieringssidan uppgick till 6,8 procent där både privathushållen  och företagssidan redovisar en klar ökning.

Utlåningen till privatkunder (bolån) uppgick  31.3.2015 till 194 miljoner euro jämfört med 183 miljoner euro motsvarande tid året innan.”

– Ränteskyddade bostadslån är mycket vanliga nu då vi har rekordlåg räntenivå. Även företagssidan uppvisar efter en längre tids avvaktande en ökning av investeringarna. Detta kan ses som ett tecken på att de åländska företagarna igen vågar satsa samtidigt som allt flere företagsöverlåtelser och generationsväxlingar håller på att ske, skriver Nordea Åland.

Banken noterar även att kreditförlusterna har kunnat bemästras. Inga kreditförluster redovisas för årets första kvartal.

 

Nordea Ålands resultat (exkl. Private banking) i siffror per 31.3.2015:

Resultat, jämfört med samma period året innan:

Q1/2014      Q1/2015                             Förändring 

Intäkter totalt              1.784.000         1.816.000               +    1,8 %

 

Direkta kostnader         304.000           351.000                 +   3,2 %

Kreditförluster                   0               0

Volymer                                     _______________________________     

Sparande                              265 milj           304 milj                  +  14,7%

Finansierieng                     307 milj          328 milj                 +    6,8%

  • Varav bolån                183 milj         194 milj                 +    6,0%

_________________________________________________________________

 

Anna Björkroos