DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Andelsbanken har nu 2 miljoner ägarkunder

Antalet ägarkunder i Andelsbanken ökar och är nu över 2 miljoner i Finland, av dem finns 8 000 i Andelsbanken Åland.
Att få 8 000 ägarkunder var ett av Andelsbanken Ålands mål under 2019.

– En stor eloge till personalen som också gjort det möjligt, det ligger mycket hårt arbete bakom. Vid årsskiftet hade vi 8 039 ägarkunder vilket är 406 ägarkunder fler än vid samma tidpunkt förra året. Vi kommer fortsättningsvis erbjuda ägarkundskapet till alla våra kunder, säger vd Johnny Nordqvist i ett pressmeddelande.

En av förmånerna för ägarkunderna är OP-bonusen, som har funnits sedan 1999. Det senaste decenniet har Andelsbanken för Ålands utbetalt 9,4 miljoner euro i bonus. Totalt i landet som helhet uppgår den utbetalda bonusen till över 2,5 miljarder euro.

Ägarkund blir man genom att betala en medlemsinsats.

– I fortsättningen vill vi erbjuda våra ägarkunder allt tydligare förmåner. I år kan ägarkunderna till exempel på förhand köpa biljetter till intressanta evenemang, säger direktör Sari Heinonen i ett pressmeddelande.