DELA

Ålands vatten får ny vd

Christian Nordas valdes på onsdagen av en enig styrelse till ny vd för Ålands vatten. Han tillträder den 1 januari 2008.
Därmed förlorar Mise sin andra verksamhetsledare på kort tid.
Det är inte länge sedan Christian Nordas efterträdde Jan Westerberg som verksamhetsledare för Mise. Han säger att han trivs bra men att tjänsten bara är ett tillförordnande till mitten av sommaren. Det är också orsaken till att han valde att söka sig till Ålands vatten.
– Jag har jobbat med sopor i snart 24 år. På Mise och som vd för Ålands problemavfall.

Sötvattensekolog
Efter att ha lämnat soporna bakom sig hoppas nu den nya vd:n att han istället kan få användning av sin examen i sötvattensekologi från Uppsala universitet.
Nordas efterträder Karl-Erik Williams som ska gå i pension. Williams berättar att 18 personer sökte tjänsten.
– En enig styrelse ansåg att Christian Nordas var bäst lämpad för arbetet.
Nya Åland har sökt Mises styrelseordförande Lasse Wiklöf för en kommentar, men inte nått honom.

ANNIKA KULLMAN