DELA

Åland ”en pistol mot Sveriges hjärta”

– Redan för ett sekel sedan beskrevs ett befäst Åland i en stormakts hand som en ”pistol mot Sveriges hjärta”, alltså Stockholm, i dag mindre än 20 minuter bort med helikopter.
Det skriver Hans Lindblad i SvD.
– Åland kan i generationer sägas ha varit ett större orosmoment för svenskt än för finländskt försvar, eftersom ögruppen ligger ”bakom” Finland vid en rysk invasion.
Avslöjandet av de hittills okända planläggningen för ett eventuellt svenskt besättande av det demilitariserade Åland har rönt stor uppmärksamhet i Sverige.
Gefle Dagblad skrev först om detta och Nya Åland refererade artikeln den 19 januari. Enligt artikeln fanns det i Gävle under kalla kriget en hemlig militär ledningscentral som skulle basa över två brigader, ungefär 10 000 man. Uppdraget var att inta Åland om Sovjetunionen angrep Finland.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet, söndagen den 25 januari, skriver Hans Lindblad om detta. Han är författare och f d riksdagsledamot (FP) och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.


Bakom ryggen
Regeringarna Erlanders och Palmes samarbete med Nato under kalla kriget och IB:s massiva åsiktsregistrering skedde båda bakom ryggen på riksdag och allmänhet, heter det.
– Militära planer säger föga om sannolikheten för att de sätts i verket. Jag har svårt att tänka mig ett svenskt regeringsbeslut – i ett krisläge – om besättande av Åland utan samråd med eller på begäran från finländsk statsledning. Finland hade vänskaps-, samarbets- och biståndspakten med Sovjet, som kunde reagera mycket hårt vid misstankar. Så den svenska planeringen måste ha betraktats som extremt sekretessbelagd.
För övrigt kan konstateras att en förändring få anade för 20 år sedan är att Finlands försvar 2015 skulle vara långt kraftigare än det svenska, skriver Hans Lindblad.

Kiki Alberius-Forsman