DELA
Foto: Emma Harald

Löfström: Nu behövs extra gott samarbete mellan Åland och riket

I riksdagens plenum, där debatten om statsbudgeten för 2021 inleddes på onsdagen, lyfte Ålands riksdagsledamot Mats Löfström fram oron över de långsiktiga effekterna av coronapandemin och att Ålands befolkning i värsta fall kan börja minska som en konsekvens av den ekonomiska krisen.

– Här behövs insatser för ekonomin och där har självstyrelsen i denna pandemi inte alla de verktyg som behövs, utan här är också de statliga insatserna oerhört viktiga och centrala. Av den anledningen är det ännu viktigare än vanligt med en aktiv dialog mellan regeringen och självstyrelsen i denna exceptionella tid, sa Löfström i riksdagens plenum.

Han konstaterar i ett pressutskick att han är tacksam för att statligt ekonomiskt stöd också inkluderat Åland samt att det funnits insatser för sjöfarten, både i tilläggsbudgeter och i budgetförslaget. Men ytterligare stöd kommer dock behövas konstaterar han.