DELA

Li Andersson: Möjligt att undantaget fortsätter efter 15 maj

Finlands regerings presskonferens på torsdagen fokuserade i huvudsak på skolor, studier och distansundervisningen. Undervisningsminister Li Andersson (VF) sade att det kan bli så att skolorna inte öppnar mera denna vår.

Li Andersson sade också att man jobbar för att barn i utsatta lägen ska få tillgång till skolmat. Hon uppmanade föräldrar till skolbarn årskurserna 1-3 och föräldrar med barn i småbarnspedagogik att vara snälla med sig själva, för att orka med vardagen. Hon nämnde att de har möjlighet att ha barnen i närundervisning eller föra barnet till barnomsorg om det är så att familjen behöver det.

Även högre utbildning var ett tema på presskonferensen.

Den gemensamma ansökningen till högskolor och universitet i Finland stängde i onsdags. Rekordmånga har ansökt om en studieplats. Ungefär hälften av platserna tillsätts med hjälp av slutbetyg från gymnasiet, resterande utgående från inträdesprov. Hur inträdesproven ska genomföras i år är ännu oklart. De görs i normalfallet de två sista veckorna i maj.

-Om vi vill ändra på det ska vi fatta beslut om det senast i mitten av april. Det är viktigt att alla behandlas lika, sade forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (C).

En del universitets och högskolestudier går inte att genomföra på distans. I sådana fall kan studietiden förlängas.

Hanna Kosonen meddelade också att de studerande som normalt jobbar vid sidan av studierna och nu blivit arbetslösa eller permitterade kan ansöka om arbetslöshetsunderstöd. Reglerna kring detta ändrades i onsdags den 1 april i Finland.

Gällande studentfester och examination meddelade man att regeringen inte kan besluta om detta, men att man gått in för att man från regeringen uppmuntrar till en gemensam nationell examensdag.