DELA
Foto: Niclas Nordlund

Leaderprojekt i Eckerö återställer kanaler för fisklek

Snart leker fisken igen i sjösystemet mellan Marsund och Marby. Det är i alla fall syftet med ett snart avslutat Leaderprojekt. – Kanalen var i stort sett hela blockerad. Det var 40 år sedan den grävdes senast, säger Charles Andersson, projektägare.Den gamla stenbron vid Marbyvägen har rustats upp inom ramen för samma projekt, till ”högsta riksstandard”.