DELA
Foto: Erkki Santamala

Brandskum i åländsk gös

Gösar från Lumparn har genomgått en grundlig analys för att kartlägga förekomsten av eventuella miljögifter. Prover från fiskarnas muskler och levrar har analyserats vid laboratorier i Sverige, Tjeckien och Tyskland där man specialiserat sig på olika typer av miljögifter från metaller till kemiska partiklar.

Halterna av PFOS är dubbelt så höga än normvärdet men i utvärderingen konstaterar man att halterna har varit betydligt högre än så i samtliga analyser som gjorts av fisk i Stockholms skärgård. PFOS är ett numera förbjudet ämne som tidigare användes i bland annat brandskum och för impregnering av textil.

Också halten av bromerade flamskyddsmedel, som används i till exempel kretskort och olika plaster, överskred normen men här hänvisas till att mätosäkerheten är stor.

I övrigt är resultaten bra. De halter av andra gifter som hittats är inte bara långt under gränsvärdena utan också bättre än i motsvarande analyser av fisk i Sverige.

Orsaken till att man valde att analysera just gös är bland annat att fisken både förökar sig och håller i sig i våra vatten och halterna av miljögifter därför bara återspeglar våra förhållanden.