DELA
Foto: Yngve Påvall

Låt skogstryet blomma

Nu blommar skogstryet, meddelar Yngve Påvall, biodlare. Han uppmanar alla som har skogstry på sin mark att låta busken vara.