DELA

Naturskydd är ett långsiktigt arbete

Tack Ålands Natur & Miljö för synpunkterna och era relevanta frågeställningar kring det fortsatta arbetet kring naturskydd. Eftersom vi är inne på vår första vecka som regering har vi inte hunnit diskutera naturskydd i detalj. Jag svarar därför i första hand för mig själv som nybliven miljöminister.

Vår skog och vårt hav är Ålands främsta styrka och att värna miljön har hög prioritet. Vilket understryks i regeringsprogrammet. För egen del är just närhet till skog och hav en stor anledning till att jag själv bor på Åland, för mig personligen är det ett viktigt område.

EU vill öka den biologiska mångfalden och valt tillvägagångssättet om att varje land ska skydda 30 procent av sin natur. En första sak som behöver klargöras är vad för procenttal Åland ska uppnå då det är oklart (inte minst på politisk nivå) eftersom det är Finland som land som fått kravet. Med detta säger jag inte att vi inte ska arbeta för naturskydd utan att målsättningen med arbetet alltid måste vara i fokus, vilket är att värna den biologiska mångfalden och främja skyddsvärda arter. Fokuset ska inte ligga på en viss procentsats på ett papper. Vi måste noggrant överväga vad som ska skyddas och sedan hur det ska skyddas. Just hur det ska skyddas finns det inte definitiva bestämmelser om.

Detta är kärnan i den tilltänkta ”Strategin för naturskydd”, som nämns i regeringsprogrammet. Tanken är att involvera alla intressenter i arbetet eftersom det är ett långsiktigt arbete som sträcker sig långt utöver denna mandatperiod.

Ett exempel på frågeställning som behöver klargöras är hur man ska förhålla sig till jakt och fiske. Vanligtvis är det förbjudet inom naturskyddsområden. Vi har lokala exempel där tillåten jakt i vissa områden skulle vara positivt för den biologiska mångfalden. Ett “stereotypiskt” naturskydd är inte alltid den bästa lösningen. Frågan är mer komplex än så.

Något som ytterligare nämns i regeringsprogrammet är att vi ser positivt på frivilliga skydd. Det är också en central del i Finlands strategi. Att involvera privatpersoner är inte bara positivt för att öka engagemanget och kunskapen om naturvård utan också för att undvika att offentliga Åland trissar upp marknadspriserna när man köper upp stora arealer av mark. Offentligt ägd mark kräver dessutom offentlig skötsel, vilket tyvärr lätt blir eftersatt i ekonomiskt tuffa tider.

Med tanke på incidenten med Bogskär så behöver strategin också innehålla hur man arbetar med frågan på politisk nivå. Sådana stora ärenden, som påverkar Åland och åländsk mark för all framtid, måste tas på stabila demokratiska grunder. Vi får be att återkomma i dessa frågor, i nära dialog!

JESPER JOSEFSSON (C)
NÄRINGS- OCH MILJÖMINISTER

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp