DELA

Nytt Lärotek ska lära elever studera rätt

– Det finns så mycket annat tråkigt och dåligt i livet, läxläsning ska inte vara en av dem, säger Daniela Strandberg som skapat Läroteket.

I samarbete med Svenska folkskolans vänner, SFV, har Daniela Strandberg skapat webbplatsen Läroteket som riktar sig till elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Den ger grundläggande kunskap om effektiv studieteknik för elever, hur vårdnadshavare kan stöda sina barn i deras studier och handledning för lärare.

– Jag har haft läs- och skrivsvårigheter och skulle själv ha behövt lära mig studieteknik i skolan.

Daniela Strandberg kommer från Pargas där hon arbetat som lärare under tio års tid. Sedan ett år tillbaka bor hon i svenska Umeå och arbetar med Läroteket. Hon tycker att skolarbete ska vara roligt.

– Studier visar att läxläsning är största orsaken till konflikter i hemmen. Det är besynnerligt tråkigt. Jag vill få andra att se skolarbete som något positivt.

Utnyttja hjärnans potential

Läroteket ska ge en grundläggande förståelse för hur hjärnan fungerar. Men den kunskapen och en effektiv studieteknik kan man utnyttja dess fulla potential och samtidigt spara både arbete och tid.

– Men ofta jobbar vi istället emot hjärnan genom att till exempel hårdplugga inför ett prov i sista sekunden. Då har den inte en chans att lära sig och vi har noll koll på provet två veckor senare. Vad är då vitsen med att lära sig?

– Om vi får en förståelse för hur hjärnan fungerar kan det bli lättare att lära sig nya saker och rätt studieteknik kan göra så att kunskapen stannar kvar.

Daniela Strandberg anser att studieteknik borde få ta mer plats i skolan.

– Jag är väldigt förvånad att studieteknik inte ingår i lärarutbildningen och att man inte pratar mer om det i skolan där det är meningen att man ska lära sig för livet.

Positiv feedback

Tillgången till läxhjälp kan se väldigt olika ut. Många vårdnadshavare vill hjälpa sina barn med läxorna men får svårt att göra det.

– De minns kanske inte hur man räknar division och hur ska man då hjälpa som förälder? Laroteket.com visar hur man gör.

En referensgrupp har under året som gått testat webbplatsen och gett Daniela Strandberg feedback.

– De säger att Läroteket haft en positiv inverkan på skolarbetet och det krånglar inte längre vid läxläsning.

– Det finns så mycket annat tråkigt och dåligt i livet, läxläsning ska inte vara en av dem.

 

en kostnadsfri webbplats med pedagogiskt material som hjälper elever att studera på rätt sätt.
riktar sig till elever i årskurs 1–6, deras vårdnadshavare och lärare.
webbplatsen öppnade 2 augusti och får användas av alla intresserade.
under hösten ordnas fortbildningar för lärare runtom i Svenskfinland
den 28 oktober kommer Daniela Strandberg till Mariehamn och håller en kostnadsfri fortbildning. Anmälan sker via Lärotekets hemsida.
SFV:s bidrag till Läroteket är 33 178 euro. Därtill har SFV beviljat 10 747 euro för fortbildningarna runtom i Svenskfinland hösten 2021.