DELA
Foto: Jonas Edsvik

Larmen som ger trygghetskänsla

92 procent av de stadsbor som använder trygghetslarm säger att larmen ökar deras trygghetskänsla. Detta enligt resultatet av en enkät som Mariehamns stad genomförde i våras.

Enkäten genomfördes på förslag av liberalerna i Mariehamn. 163 klienter mottog frågeformulär och 65 procent svarade.

57 procent hade använt trygghetslarmet. 82 procent av dem hade då fått besök av vårdpersonal, 22 procent hade haft telefonkontakt med vårdpersonal och 3 procent annan hjälp, till exempel ambulans. 74 procent av de svarande ansåg att kostnaden för trygghetslarmet var skälig.

Stadsstyrelsen föreslår på sitt senare möte att stadsfullmäktige antecknar sig beredningen till kännedom.