DELA
Foto: Niclas Nordlund
Staden behöver mark för nya bostäder. På Styrsö kan det finnas plats för runt hundra tomter.

Nytt säljbud för Styrsöområdet

Finns det en majoritet i stadens fullmäktige för att köpa Styrsöområdet i södra Mariehamn för 4,7 miljoner?

Det ska stadsstyrelsen ta reda på innan den lämnar förslaget till fullmäktige.

Om det blir ett köp ska området användas för bostäder. Stadsarkitektkontorets bedömning är att det med en effektiv planering kan finnas plats för upp till 100 tomter.

Möjligen blir det fler än så eftersom det förslag som markägarna nu lämnat till staden gäller ett större område än vad man hittills förhandlat om. Tidigare handlade det om ett område på 30,4 hektar som värderades till 4,7 miljoner euro. Nu finns ett bud om att köpa hela fastigheten på 34,5 hektar för samma summa.

– Det blir mer mark för pengarna, konstaterar stadsdirektören Arne Selander som förhandlat med markägarna.

Kvadratmeterpriset sjunker från 15,46 till 13,59 euro.

Bordlagt i styrelsen

På torsdagens styrelsemöte föreslog stadsdirektören att styrelsen ska föreslå att fullmäktige godkänner köpet.

Men ärendet blev bordlagt.

Först ska styrelsen diskutera köpet med sina fullmäktigegrupper.

– Om det finns en klar majoritet för att inte köpa området är det ingen idé att ta förslaget till fullmäktige. Det är så man kommer att resonera, säger Arne Selander.

Nästa styrelsemöte hålls den 23 november.

– Om det går vidare till fullmäktigemötet den 28 november blir det sannolikt en omröstning där. Det står och väger. Jag kan inte säga var det kommer att sluta.

Men markägarna förtjänar ett svar efter att de fört diskussioner med staden i tio månader, säger Arne Selander.